Home Oplevering woning

Oplevering woning

In deze toelichting vindt u informatie over de gang van zaken bij beëindiging van de Huurovereenkomst.

Zoals in de Huurovereenkomst is opgenomen, dienen het gehuurde en alle daarbij behorende zaken aan het einde van de huurperiode in goede staat te worden opgeleverd. Hiertoe wordt een eindinspectie in uw woning/appartement uitgevoerd.

Eindopname
Tijdens de eindopname inspecteert onze medewerker samen met u en de eventuele nieuwe huurder(s) de woning/ het appartement.
Indien de woning/ het appartement gebreken vertoont, wordt in onderling overleg een datum afgesproken wanneer de herstelwerkzaamheden door de oude huurder dienen te zijn afgerond (ca. 5 werkdagen).
Wanneer de oude huurder deze afspraak niet nakomt, wordt opdracht gegeven aan een externe partij om de gebreken alsnog te herstellen. De kosten van de herstelwerkzaamheden komen voor rekening van de oude huurder.
Het is dus gunstig ervoor te zorgen dat alle gebreken voor de eindinspectie zijn hersteld!

Hieronder treft u een overzicht aan van de punten die worden gecontroleerd tijdens de eindinspectie. Aan de hand van deze lijst (Checklist Oplevering) kunt u de woning alvast controleren. Per ruimte wordt bekeken of de volgende zaken (indien aanwezig) in orde zijn, zie onderstaande link:

Checklist Oplevering

Overname
Wanneer u bepaalde zaken in uw woning/appartement ter overname wilt aanbieden, kunt u dit direct met de nieuwe huurder overleggen. Wij brengen u, zodra er een nieuwe huurder is, in contact met elkaar zodat u samen afspraken kunt maken over wat er achterblijft in de woning/appartement. Deze afspraken worden vastgelegd in de opnamestaat. Wij wijzen u erop dat de zaken die u ter overname aanbiedt geen zaak zijn van de verhuurder, maar een overeenkomst tussen oude en nieuwe huurder. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel over te nemen zaken.

Indien u, circa een week, voor de eindopname nog geen bericht heeft ontvangen over een nieuwe huurder, is het verstandig contact met ons op te nemen. Wanneer er nog geen nieuwe huurder is gevonden, dient u alle ter overname aangeboden zaken alsnog te verwijderen.

Footer

Wij helpen
je graag verder

vdpvastgoed, al decennia lang de verhuurder en ontwikkelaar van eengezinswoningen, appartementen, winkel,-bedrijfs,-en kantoorruimten en garages in West Nederland.