Home Automatische Incasso

Automatische Incasso

Bij vdpvastgoed wordt de huur automatisch de 1e van de desbetreffende huurmaand, of de 1e werkdag na het weekend of feestdag, van uw rekening afgeschreven. Hiertoe dient u bij ondertekening van de Huurovereenkomst tevens de doorlopende machtiging tot automatische incasso te ondertekenen. Door middel van dit formulier machtigt u ons de huur automatisch de 1e van de huurmaand van uw rekening af te schrijven.

Wijziging bankrekeningnummer
Wijziging van uw bankrekeningnummer dient u uiterlijk 2 weken voor het einde van de huurmaand telefonisch, schriftelijk of via het contactformulier op de website aan ons door te geven. Wij zullen dan de volgende huurmaand incasseren van het nieuwe rekeningnummer.

Mislukte automatische incasso
Indien u te laat bent met het doorgeven van uw nieuwe bankrekeningnummer, onvoldoende saldo op uw rekening heeft of om andere redenen, kan het zijn dat de incasso mislukt (storno). Enkele dagen na incasso van de huurmaand ontvangen wij van de bank een overzicht van de storno’s. In het geval van een “storno” zullen wij de desbetreffende huurder aanschrijven met het verzoek de huurmaand zelf aan ons over te maken, omdat een incassoverzoek slechts eenmalig door ons mag worden uitgevoerd.

Footer

Wij helpen
je graag verder

vdpvastgoed, al decennia lang de verhuurder en ontwikkelaar van eengezinswoningen, appartementen, winkel,-bedrijfs,-en kantoorruimten en garages in West Nederland.