Home Huurdersinformatie

Huurdersinformatie

Inkomen
Om een woning/appartement te huren hebben wij een loonspecificatie van u en uw eventuele partner nodig. Aan de hand van de hoogte van het inkomen (minimale inkomenseis: 2,5 x totale maandhuur netto per maand) wordt bepaald of u in aanmerking komt voor desbetreffende woning/ appartement.

Waarborgsom
Bij ondertekening van deze overeenkomst is huurder een bedrag van 2 x de kale maandhuur verschuldigd aan de verhuurder als waarborgsom voor een juiste nakoming van de verplichtingen die uit deze overeenkomst voor huurder voortvloeien. Wanneer na het beëindigen van de huurovereenkomst het gehuurde is ontruimd en in behoorlijke staat is opgeleverd, zal door verhuurder de waarborgsom, verminderd met hetgeen verhuurder eventueel nog van huurder heeft te vorderen, worden terugbetaald, uiterlijk een maand na oplevering van het gehuurde.

Verklaring goede bewoning
Wanneer u al een woning/appartement huurt, dient u een verklaring van goede bewoning te laten invullen door uw verhuurder/beheerder waarin wordt vermeld wat de huurprijs is en of er in het verleden sprake is geweest van huurachterstanden.

Huurovereenkomst
Voor ondertekening van de huurovereenkomst dienen de eerste maand huur, de waarborgsom (ter grootte van de eerste maand huur) en de administratiekosten op ons rekeningnummer te zijn bijgeschreven (wij hebben geen pin-automaat). Na ondertekening van de huurovereenkomst zal een datum en tijdstip worden gepland in overleg met oude en nieuwe huurder om de woning/appartement te inspecteren. De inspectie zal plaatsvinden aan het eind van de maand voorafgaand aan de aanvangsdatum of op de ingangsdatum van de huurovereenkomst (altijd per de 1e van de maand) op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur. Tevens zullen de sleutels van de woning/appartement aan u worden overhandigd.

Mocht u onverhoopt uw huurovereenkomst zijn kwijtgeraakt dan kunt u een kopie van de huurovereenkomst verkrijgen tegen betaling van € 29,00 en het tonen van een geldig legitimatiebewijs (paspoort / ID-kaart / rijbewijs).

Huurbetaling
De huurbetaling geschiedt maandelijks d.m.v. automatische incasso op de 1e dag van de desbetreffende maand. De machtiging tot incasso zal bij ondertekening van het huurcontract aan u worden overhandigd. Eventuele huurverhogingen zullen jaarlijks per 01-07 automatisch worden aangepast. Wanneer de huur van de woning wordt opgezegd zal de automatische incasso worden stopgezet.

Installaties
Indien aanwezig in uw woning en van toepassing volgens uw huurcontract hebben wij als verhuurder 24 uursservicecontracten afgesloten voor de in het gehuurde aanwezige verwarmingsinstallaties. In geval van tussentijdse storing / reparatie aan deze installatie(s) staat het telefoonnummer van de betreffende installateur in uw huurcontract. U kunt dan buiten kantoortijden zelf de installateur bellen bij klachtmeldingen die niet kunnen wachten.
U bent als huurder zelf verantwoordelijk voor het ontluchten en bijvullen van de verwarmingsinstallatie ook het opnieuw opstarten van de verwarmingsinstallatie na uitval valt onder uw verantwoordelijkheid.
Tevens dient u de roosters en filters van de MV- / WTW-installatie zelf schoon te maken, dan wel te vervangen.

Opzeggen
De minimale huurtermijn voor onze woningen, appartementen, parkeerplekken en garageboxen is 1 jaar. Na dit jaar kunt u de huurovereenkomst opzeggen met inachtname van een opzegtermijn van 1 maand voor woningen en appartementen en 3 maanden voor parkeerplekken en garageboxen. U dient de woning / appartement schoon, goed onderhouden en zonder gebreken op te leveren.

Footer

Wij helpen
je graag verder

vdpvastgoed, al decennia lang de verhuurder en ontwikkelaar van eengezinswoningen, appartementen, winkel,-bedrijfs,-en kantoorruimten en garages in West Nederland.