Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING van particuliere verhuurder VDP Vastgoed, handelsnaam voor Holdingmij. D. van der Plas B.V., kvknr. 28011033, Buitenlust van der Plas B.V., kvk.nr. 28046876 en D. van der Plas Onroerend Goed Katwijk B.V., kvk.nr. 28068866 en D. van der Plas Vastgoed, kvk.nr. 28107821, gevestigd te Katwijk aan Zee, Ambachtsweg 20A 1e verdieping.

VDP Vastgoed biedt woningzoekenden en huurders via haar website www.vdpvastgoed.nl en haar volgers via facebook een betaalbare woning van passende kwaliteit. Om in aanmerking te komen voor een woning of om een woning te huren van VDP Vastgoed, worden persoonsgegevens verwerkt.  Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

Welke persoonsgegevens en voor welke doeleinden verwerkt VDP Vastgoed persoonsgegevens ?

VDP Vastgoed verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn voor het aangaan en uitvoeren van de huurovereenkomst alsmede de financiële afwikkeling daarvan, verkoop van een woning/bedrijfsruimte, voor het innen van vordering, voor het onderhoud en reparatie van uw woning, voor het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van een accountantscontrole, voor activiteiten van interne beheer en voor de uitvoering of toepassing van een andere wet.

Wij gebruiken de volgende gegevens om een overeenkomst af te sluiten met (potentiele) klanten:

  • NAW gegevens
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • Email adres
  • Inkomensgegevens/betalingsgegevens
  • Kopie paspoort – ID-kaart of Rijbewijs 

Verstrekt VDP Vastgoed persoonsgegeven aan derde partijen?

VDP Vastgoed verstrekt persoonsgegevens aan derden voor de uitvoering van de huurovereenkomst. Zo verstrekt VDP Vastgoed persoonsgegeven die nodig zijn voor onderhoud en reparatie aan uw woning en in situaties waarin VDP Vastgoed daartoe wettelijk wordt verplicht. Wij verstrekken alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor het maken van een afspraak met u voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Op welke wijze beschermt VDP Vastgoed persoonsgegevens? 

Uw gegevens worden door VDP Vastgoed op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of onrechtmatig gebruik van deze gegevens.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen. Daarna vernietigen wij deze persoonsgegevens.

Recht op inzage, correctie, afscherming, verbetering, overdracht van persoonsgegevens,  het recht van verzet en dataportabiliteit.

U kunt altijd uw gegevens opvragen bij VDP Vastgoed (via email, website of schriftelijk). Voordat een verzoek tot inzage in behandeling wordt genomen moet de betrokkene zich eerst hebben geïdentificeerd. Betrokkenen kunnen dit doen door persoonlijk langs te komen en ID kaart of paspoort te tonen (originieel). Het verzoek tot inzage wordt binnen 4 weken beantwoord. Er zijn uitzondering op het recht van verwijdering en recht van verzet zoals onze plicht om bepaalde gegeven te bewaren voor onder andere de belastingdienst of als het verstrekken van gegevens wettelijk verplicht is. Van het recht van dataportabiliteit kan alleen gebruikt gemaakt worden indien de gegevens verwerkt worden op grond van toestemming of overeenkomst.

Vragen

Vragen of opmerkingen over het privacybeleid van VDP Vastgoed kunt u sturen naar: info@vdpvastgoed.nl

Kan de privacyverklaring worden gewijzigd?

De privacyverklaring kan in de toekomst worden uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Bekijk de Privacyverklaring van VDP Vastgoed ook HIER.

 

    

 

 

 

Al decennia lang de verhuurder en ontwikkelaar van eengezinswoningen, appartementen, winkels, bedrijfs- en kantoorruimten en garages in de regio Duin & Bollenstreek.