Oplevering woning

In deze toelichting vindt u informatie over de gang van zaken bij beëindiging van de Huurovereenkomst.

Zoals in de Huurovereenkomst is opgenomen, dienen het gehuurde en alle daarbij behorende zaken aan het einde van de huurperiode in goede staat te worden opgeleverd. Hiertoe wordt een eindinspectie in uw woning/appartement uitgevoerd.

Eindopname

Tijdens de eindopname inspecteert onze medewerker samen met u en eventuele nieuwe huurder(s) de woning/appartement.
Indien de woning/appartement gebreken vertoont, wordt in onderling overleg een datum afgesproken wanneer de herstelwerkzaamheden door de oude huurder dienen te zijn afgerond (ca. 3 dagen). Wanneer de oude huurder deze afspraak niet nakomt, wordt opdracht gegeven aan een externe partij om de gebreken alsnog te herstellen. De kosten van de herstelwerkzaamheden komen voor rekening van de oude huurder. Het is dus gunstig ervoor te zorgen dat alle gebreken voor de eindinspectie zijn hersteld!

Hieronder treft u een overzicht aan van de punten die worden gecontroleerd tijdens de eindinspectie. Aan de hand van deze lijst kunt u de woning alvast controleren. Per ruimte wordt bekeken of de volgende zaken (indien aanwezig) in orde zijn.

 • Het behang op de muren zit er netjes op, dat wil zeggen zonder scheuren, boorgaten en pluggen.
 • Indien bovenstaande niet van toepassing is, dient het behang verwijderd te worden en dienen de wanden ontdaan te zijn van lijmresten van het oude behang.
 • Plafonds en wanden zijn wit en egaal, zonder boorgaten en pluggen.
 • Plinten en dorpels zijn onbeschadigd, zonder verfresten en dienen, indien geschilderd, in een lichte kleur te worden opgeleverd.
 • Ruiten zijn zonder krassen, scheuren of barsten en zonder stickers of lijmresten.
 • Alle schakelmateriaal en stopcontacten zijn aanwezig en functioneren. Schakelmateriaal dient onbeschadigd, ongeverfd, niet beplakt en schoon te zijn.
 • Alle deuren zijn aanwezig en sluitend. Deuren zijn vrij van krassen en/of beschadigingen, niet ingekort (i.v.m. laminaat/houten vloer) en zijn stickers en/of lijmresten verwijderd. Alle deuren dienen in een lichte kleur te worden opgeleverd.
 • Al het hang,-sluitwerk functioneert naar behoren.
 • Alle ramen zijn mechanisch in orde en sluiten goed. De kozijnen zijn onbeschadigd.
 • Kroonsteentjes zijn geplaatst op alle blootliggende electriciteitsleidingen.
 • Afdekplaatjes zijn op aanwezige plafondcontactdozen teruggeplaatst.
 • Alle vloerbedekking is verwijderd. (Behalve wanneer u met de nieuwe huurder afspraken heeft gemaakt over overname welke zijn vastgelegd op de opnamestaat.) De vloeren zijn zonder lijm-of foamresten en zonder nietjes. Bij overgenomen laminaat/houten vloeren is even dweilen voor de oplevering wel erg prettig.
 • In een appartement mag geen tegelvloer achterblijven anders dan in natte ruimten. (Behalve wanneer u met de nieuwe huurder afspraken heeft gemaakt voor overname welke zijn vastgelegd op de opnamestaat.)
 • De trap dient opgeleverd te worden op een dusdanige manier dat deze weer van vloerbedekking voorzien kan worden door een nieuwe huurder. Alle nietjes en lijmresten dienen verwijderd te zijn.
 • Het houtwerk van de trap dient geschilderd te zijn in een lichte kleur.
 • Alle raambedekkingen zijn verwijderd (Behalve wanneer u met de nieuwe huurder afspraken heeft gemaakt over overname vastgelegd op de opnamestaat.)
 • Het sanitair is volledig en zonder beschadigingen (let op gescheurde toiletpot, missende of kapotte wc-bril, beschadigde douchebak/ligbad, gebroken tegelwerk, lekkende of niet-werkende kranen).
 • De keuken is zonder beschadigingen (let op keukenblad, scharnieren van keukenkastjes en beschadigingen aan deurtjes).
 • Eventuele inbouwapparatuur dient ook schoon en vetvrij te worden opgeleverd. Tevens verwachten wij dat alle toebehoren en gebruiksaanwijzingen in de woning aanwezig zijn.
 • Bij individuele CV installaties verwachten wij dat de gebruiksaanwijzing en de vulslangset aanwezig is.
 • De tuin dient minimaal de oorspronkelijke hoeveelheid m2 aan (egale) bestrating te hebben. Verder is de tuin ordelijk (zonder kuilen van weggehaalde planten). Bomen mogen maximaal de hoogte van de goot van de eerste etage hebben. Alle aanwezige losse spullen dienen afgevoerd te zijn. Klimop in een tuin dient verwijderd te zijn van schuttingen, woningen en schuren. De, bij de woning behorende, afvalcontainers dienen aanwezig te zijn en te zijn geleegd. Een vijver in de tuin dient verwijderd te zijn. (Behalve wanneer u met de nieuwe huurder afspraken heeft gemaakt over overname welke zijn vastgelegd op de opnamestaat.)
 • De kranen dienen in alle ruimten te werken en niet te lekken. Afvoeren mogen niet verstopt zijn. (Te controleren door het even laten lopen van de kraan.)
 • Qua hygiëne: vloeren zijn stofzuigschoon en keukenblok (en apparatuur), ramen en deuren zijn schoon. Mechanische ventilatieroosters en afzuigkapfilter zijn vetvrij. Kranen en sanitair zijn kalkvrij en schoon. Van een eventuele open haard dient het kanaal geveegd te zijn. Berging en garage zijn leeg en stofzuigschoon. Dakgoten zijn schoongemaakt.
 • Afvalpassen en eventuele certificaten (bijvoorbeeld politiekeurmerk) welke bij de woning horen dienen bij eindinspectie overhandigd te worden.
 • Sleutels en eventuele e-keys dienen bij eindinspectie ingeleverd te worden.

Overname

Wanneer u bepaalde zaken in uw woning/appartement ter overname wilt aanbieden, kunt u dit direct met de nieuwe huurder overleggen. Wij brengen u, zodra er een nieuwe huurder is, in contact met elkaar zodat u samen afspraken kunt maken over wat er achterblijft in de woning/appartement. Deze afspraken worden vastgelegd in de opnamestaat. Wij wijzen u erop dat de zaken die u ter overname aanbiedt geen zaak zijn van de verhuurder maar een overeenkomst tussen oude en nieuwe huurder. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel over te nemen zaken.

Indien u, circa een week, voor de eindopname nog geen bericht heeft ontvangen over een nieuwe huurder, is het verstandig contact met ons op te nemen. Wanneer er nog geen nieuwe huurder is gevonden, dient u alle ter overname aangeboden zaken alsnog te verwijderen.

Al decennia lang de verhuurder en ontwikkelaar van eengezinswoningen, appartementen, winkels, bedrijfs- en kantoorruimten en garages in de regio Duin & Bollenstreek.