Huurdersinformatie

Om in aanmerking te komen voor het huren van een woning/appartement, zijn er voorwaarden waaraan u dient te voldoen. 

Huurprijs van woning/appartement
Huurders van woningen/appartementen waarvan de huurprijs onder de zogenoemde liberalisatiegrens valt, dienen een huisvestingsvergunning voor de woning/appartement aan te vragen bij de desbetreffende Gemeente. De liberalisatiegrens is vanaf 01-01-2023 € 808,06 per maand. Dit is tevens het maximale huurbedrag waarvoor huurtoeslag kan worden aangevraagd. Pas wanneer de Gemeente de huisvestingsvergunning heeft verleend kan de woning/appartement worden gehuurd. Wanneer de huurprijs van de woning/ appartement boven de liberalisatiegrens ligt is dus geen huisvestingsvergunning nodig.

Inkomen
Om een woning/appartement te huren hebben wij een loonspecificatie van u en uw eventuele partner nodig. Aan de hand van de hoogte van het inkomen (minimale inkomenseis: 2,5 x totale maandhuur netto per maand) wordt bepaald of u in aanmerking komt voor desbetreffende woning/ appartement.

Waarborgsom
Bij ondertekening van deze overeenkomst is huurder een bedrag van 2 x de totale maandhuur verschuldigd aan de verhuurder als waarborgsom voor een juiste nakoming van de verplichtingen die uit deze overeenkomst voor huurder voortvloeien. Wanneer na het beëindigen van de huurovereenkomst het gehuurde is ontruimd en in behoorlijke staat is opgeleverd, zal door verhuurder de waarborgsom, verminderd met hetgeen verhuurder eventueel nog van huurder heeft te vorderen, worden terugbetaald, uiterlijk een maand  na oplevering van het gehuurde.

Verklaring goede bewoning
Wanneer u al een woning/appartement huurt dient u een verklaring van goede bewoning te laten invullen door uw verhuurder/beheerder waarin wordt vermeld wat de huurprijs is en of er in het verleden sprake is geweest van huurachterstanden.

Huurovereenkomst
Voor ondertekening van de huurovereenkomst dienen de eerste maand huur, de waarborgsom (ter grootte van de eerste maand huur) en de administratiekosten op ons rekeningnummer te zijn bijgeschreven (wij hebben geen pin-automaat). Na ondertekening van de huurovereenkomst zal een datum en tijdstip worden gepland in overleg met oude en nieuwe huurder om de woning/appartement te inspecteren. De inspectie zal  plaatsvinden aan het eind van de maand voorafgaand aan de aanvangsdatum of op de ingangsdatum van de huurovereenkomst (altijd per de 1e van de maand) op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur. Tevens zullen de sleutels van de woning/appartement aan u worden overhandigd.

Mocht u onverhoopt uw huurovereenkomst zijn kwijtgeraakt dan kunt u een kopie van de huurovereenkomst verkrijgen tegen betaling van € 29,00 en het tonen van een geldig legitimatiebewijs (paspooort/IDkaart/rijbewijs).

Huurbetaling
De huurbetaling geschiedt maandelijks d.m.v. automatische incasso op de 1e dag van de  desbetreffende maand. De machtiging tot incasso zal bij ondertekening van het huurcontract aan u worden overhandigd. Eventuele huurverhogingen zullen jaarlijks per 01-07 automatisch worden aangepast. Wanneer de huur van de woning wordt opgezegd zal de automatische incasso worden stopgezet.

Installaties
Indien aanwezig in uw woning en van toepassing volgens uw huurcontract hebben wij als verhuurder bij Energiewacht een 24-uurs servicecontract afgesloten voor de in het gehuurde aanwezige Cv-installatie en eventuele Wtw-installatie. In geval van tussentijdse storing / reparatie aan de installatie(s) kan u als huurder Energiewacht bellen op het telefoonnummer: 088-5553000. 
U bent als huurder zelf verantwoordelijk voor het ontluchten en bijvullen van de Cv-installatie ook het opnieuw opstarten van de Cv na uitval valt onder uw verantwoordelijkheid. 
Tevens dient u de roosters en filters van de Mv- / Wtw-installatie zelf schoon te maken, dan wel te vervangen.

Opzeggen
De minimale huurtermijn voor onze woningen, appartementen, parkeerplekken en garageboxen is 1 jaar. Na dit jaar kunt u de huurovereenkomst opzeggen met inachtname van een opzegtermijn van 1 maand voor woningen en appartementen en 3 maanden voor parkeerplekken en garageboxen. U dient de woning / appartement schoon, goed onderhouden en zonder gebreken op te leveren.

Al decennia lang de verhuurder en ontwikkelaar van eengezinswoningen, appartementen, winkels, bedrijfs- en kantoorruimten en garages in de regio Duin & Bollenstreek.